wind

 צילום: אורי שמאלי

רוח

אחרים, מקבלים ידע שהינו כמו ספרייה עצומה שיש לתעד. מטרת התקשור היא לעזור לאנשים הנמצאים במשבר אישי, משפחתי, זוגי או משבר כלכלי. יש גם כאלו המתיימרים להיות משהו מהנאמר למעלה ועושים שם רע לכל מתכווני הטוב, ואיך ניתן לדעת את ההבדל? לפעמים קשה.

אם יש בתקשור התחכמות מיותרות, זה עלול לעורר תחשות אי נעימות כך שאינטואציה בריאה והקשבה ל״תחושת בטן״ של כל אחד יכולה לעזור.

המשותף לכולם: היכולת להפריד בין הידע שמגיע אליהם לבין המחשבות והדעות של עצמם. אדם יכול להעביר תקשור ולהוסיף כי עלתה בו מחשבה מבין המחשבות והדעות של עצמו.

ככל שהיכולת הזו מפותחת יותר, כך התקשור מקבל יותר ידע ״נקי״. ישנם מתקשרים המחוברים לאנשים שנפטרו ומנסים להעביר מסרים לאנשים שנשארו מאחור.

תקשור זו היכולת לשמוע, לראות ולהבין מסרים או תמונות המועברות אלינו ממקור לא פיסי, אלא מתוך אנרגיית הידע. כולנו נולדנו כמתקשרים, אך בעולם המערבי מגיל צעיר מאוד דאגו לסגור לנו את ערוץ התקשור בשלל תירוצים והסברים.

כיום, כאנשים בוגרים היכולת הזו נשללה מרובנו. אך העניין הוא רק ״להזכר״. תקשור הינו רב נושאים וכל מתקשר מתחבר למקבץ שונה של חומרים שמגיעים אליו.

איך נורית מתקשרת?

התקשור נעשה עמה בשני אופנים:

1- העברת ידע על ידי קבוצות המעונינות להעביר דרך נורית מסרים למורים בתחום, המקבלים סילבוסים שלמים או הבנות ותובנות. לקבוצה הזו נכללת גם המדיטציה המתוקשרת. הידע מגיע בצורת ״ידיעה״ ונורית רושמת אותו. לעיתים על מנת לחדד את הנאמר, מעבירים לנורית תמונות אשר מעצימות את החוויה.

 2- העברת ידע על פי בקשתם של פונים השואלים שאלות. התקשורים הללו פותחים את מגוון האפשרויות העומדות בפני האדם, עם היכולת לחדד את השאלות תוך כדי תקשור ואף לנסות להבין מה הבחירה הטובה ביותר של האדם ומה הוא מסוגל לעשות. ניתן לשאול שאלות בתחומים: כלכלה, זוגיות, הורות, מקום מגורים, השכלה, יעוד ושאלות מהות אחרות.

הבהרה

כל אדם הפונה לנורית לתקשור, תחילה עלייה לבדוק האם תוכל לתקשר עבורו או לא. לרוב אין מניעה. אך לעיתים, מעבירי התקשור חוסמים ערוץ זה כיון שעל אותו אדם לעבור את הדרך,הצומת או המשבר בו הוא שרוי באותה עת, בעצמו, ללא סיוע חיצוני, כדי ללמוד להקשיב לעצמו ולסמוך על עצמו ובחירותיו. חשוב לציין שמצב זה הינו הפיך בדרך כלל לאחר תקופת מה.

שאלות של ניבוי עתידות או מתן פתרונות מיידים אינם מתחום עיסוקייה של נורית.

אתיקה- נורית מתקשרת עבור אנשים המבקשים זאת לעצמם בלבד. לא עבור בני זוג או חברים של חברים, התקשור מותנה בקבלת רשות וזוהי חובתו של המתקשר להתחייב לאתיקה ברורה זו. תקשור עבור ילדים צעירים לבקשת הוריהם הינו לגיטימי, אך החל מגיל מסויים, שאינו מובהק אלא תלוי מקרה, על ההורים לבקש את רשות ילדיהם לשאול עבורם שאלות.

צור קשר עם נורית

האימייל שלך (חובה)

השם שלך (חובה)

ההודעה שלך